Tabip Odası’ndan 11 talepli korona raporu

img
DİYARBAKIR - Koronavirüse ilişkin yaygın test yapılamadığı, sağlık-meslek örgütleri ile sürecin paylaşılmadığı ve süreç şeffaf yürütülmediği için salgın bilançosunun ağırlaştığını belirten Diyarbakır Tabip Odası, salgınla mücadelede acil atılması gereken 11 talebi açıkladı. 
 
Diyarbakır Tabip Odası (DTO), Koronavirüs (COVID-19) salgınına ilişkin hazırladığı raporu kamuoyu ile paylaştı. Raporda, 11 Mart’ta ilk vakanın tespitinin ardından oda bünyesinde kovid-19 danışma ve izleme kurulu oluşturulduğu bilgisi verilerek, “İlimizde tüm kamu/özel hastaneleri, Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) ve Toplum Sağlığı Merkezleriyle (TSM) yakın temas içerisinde süreci takip etmekteyiz. Bu çerçevede bulundukları ortamda yaşadıkları sorunları, önerileri ve taleplerini daha hızlı alabilmek ve müdahil olabilmek için bir Whatsapp iletişim hattı (0538 6639018) ile tüm hekimlere ve sağlık çalışanlarına ulaşılmaya çalışılmaktadır. Salgının ülkemizde görüldüğü tarihten itibaren yazılı ve görsel medyada ve odamızın sosyal medya hesaplarında halkımızı bu salgına karşı bilgilendirmeye ve uyarmaya yönelik Türkçe-Kürtçe video, röportaj ve paylaşımlar yapılmaktadır” denildi. 
 
DİYARBAKIR’DA SON DURUM
 
Raporda, Diyarbakır’da şüpheli vakaların görülmeye başlanmasıyla birlikte İl Hıffızsıhha Kurulu’nun yaptığı ilk toplantıya katılımın sağlandığı, daha sonra kurulan İl Pandemi Kurulu’na Diyarbakır Tabip Odası ve diğer sağlık meslek örgütlerinin davet edilmediği bilgisi paylaşıldı. Resmi kurumlar tarafından meslek örgütlerine bilgi verilmediği kaydedilen raporda, sahada toplanan şu bilgilere yer verildi: “Diyarbakır’da 30 Mart 2019 itibariyle 6’sı yoğun bakımda olmak üzere yaklaşık 150 hasta COVID-19 teşhisiyle yatmakta olup, COVID-19 teşhisiyle 5 yurttaşımız hayatını kaybetmiştir. İlgili kurumlardan resmi açıklamalar yapılmamakla birlikte sahadan aldığımız bilgilere göre ilimizde COVID-19 teşhisi konulmuş ya da karantinaya alınmış sağlık çalışanı bulunmamaktadır. Bizlere ulaşan bilgiler Gazi Yaşargil EAH’de PCR yöntemi ile test yapılmaya başlandığı, ancak DÜTF hastanesinde henüz test olanağının olmadığı yönündedir. Bu iki hastane dışındaki bazı hastanelere ise sınırlı sayıda test kiti sağlanmış olup tükendikçe temin edileceği belirtilmiştir. Ancak buna rağmen test taleplerinin red edildiğine dair bilgiler gelmekte olup, bu hastanelerde günlük ne kadar test yapıldığı, hastanede çalışan ve COVID-19 + veya şüpheli hastalara temas eden sağlıkçılara test yapıp yapılmadığını, yapıldıysa pozitif çıkan sağlıkçı olup olmadığı şeffaf bir şekilde paylaşılmamaktadır. Pandemi hastaneleri dışında çalışan meslektaşlarımızdan ve sağlık emekçilerinden aldığımız bilgilere göre, daha salgının ilk dönemlerinde olmamıza rağmen söz konusu pandemi hastanelerine sevklerde ciddi güçlükler yaşandığı görülmektedir.  COVID-19 testi pozitif gelen hastaların ve klinik+radyolojik olarak COVID-19 olduğundan şüphelenilen olası vakaların temasta olduğu kişilere ulaşımın sağlanması, bilgilendirme yapılması ve bu kişilerin teste tabi tutulması adımlarında gecikme ve aksaklıklar yaşanmaktadır. Pandemi klinik ve polikliniklerinde bazı hekimler; yeterli koruyucu ekipman bulunmadan 24 saatlik nöbet usulü ile çalışmaya zorlandıklarını ve çalışma koşullarının uygun olmamasından kaynaklı olası enfeksiyonun kendilerine bulaşma riskinden ve zamanla aşırı viral yüke maruz kalmaktan kaygılandıklarını ifade etmektedir.”
 
SINAVLARI 3 AY ERTELENDİ
 
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 3 ay boyunca araştırma görevlilerinin bitirme sınavlarının yapılmaması kararının alındığı ifade edilen raporda, hastanede çalışan asistan hekimlerin nöbet listeleriyle ilgili ciddi eşitsizliklerin bulunduğuna dikkat çekildi.
 
‘KAYYIM HALKTAN KOPUK’
 
Sağlık çalışanlarının olası enfeksiyon riskini eve taşımasının önüne geçmek için Bağlar ilçesindeki 850 kişilik Halid Bin Velid Öğrenci Yurdu ile Sur ilçesinde bulunan Demir Otel’in bir bölümünün sağlık çalışanlarına tahsis edildiği hatırlatılan raporda, Diyarbakır’daki mevcut kayyum yönetiminin halktan, işbirliğinden ve salgın gerçeklerinden uzak, halk sağlığı adına gözle görülür bir faaliyetin içinde bulunulmadığına dikkat çekildi. Raporda “Diyarbakır Tabip Odası olarak birlikte halk sağlığı adına birçok planlamalar yaptığımız ama halkın iradesi gasp edilip yerine kayyum atanarak cezaevine konulan meslektaşımız, eski oda başkanımız Dr. Adnan Selçuk Mızraklı’nın ve seçilmiş diğer yerel yöneticilerin eksikliğini bir kez daha sahada yaşayarak deneyimliyoruz.  Yerelde ve ülke genelinde yeterli ve yaygın test yapılamadığı, sağlık-meslek örgütleri ile sürecin paylaşılmadığı, bilim kurulunun önerileri tamamen dikkate alınıp yaşama geçirilmediği, süreç şeffaf işletilmemesi sonucunda maalesef salgının boyutu hiç kimse tarafından tam olarak bilinmemekte ve salgının bilançosu her geçen gün ağırlaşmaktadır” denildi. 
 
SALGININ ÜSTESİNDEN GELMEK 
 
Dünyada pandeminin görüldüğü diğer ülke deneyimleri ve hastalığın Türkiye’deki yayılma hızına bakıldığında önümüzdeki iki haftanın çok kritik önemde olduğu belirtilen raporda, hasta sayısının hızla artabileceği, sağlık sisteminin taşıyamayacağı çok sayıda başvuruların olabileceği ve sağlık çalışanlarının ciddi risk altında olduğu uyarısı yapıldı.  Raporda, “Sonuç olarak; mevcut yönetim anlayışıyla bu salgının üstesinden gelinmesi olanaksızdır. Hepimizi etkileyen bu sürecin anlam veremediğimiz bir gizlilik içerisinde yürütülmesinden vazgeçilmelidir. Tıp ve bilimin verileri doğrultusunda, bilim insanlarının önerileri dikkate alınarak ve diğer ülke deneyimlerinden faydalanılarak hızla önlemler alınmalı, sağlık meslek örgütleri il pandemi kurulları ve bilim kuruluna katılmalı, başta sağlık emekçilerinin koruyucu ekipmanları olmak üzere tüm gereksinimleri karşılanmalı ve salgın ile mücadelede toplumun katılımı sağlanmalıdır” diye belirtildi.
 
ACİL 11 TALEP
 
Raporda, koronavirüs ile mücadelede acil bir şekilde atılması gereken 11 talep şöyle sıralandı: 
 
"* İlimizde kurulan İl Pandemi Kuruluna odamızın ve ilimizdeki sağlık meslek örgütlerinin katılımı ivedilikle sağlanmalıdır.
 
* Tüm hastalıklarda olduğu gibi COVID-19 enfeksiyonu ile mücadelenin en iyi ve akılcı yolu hastalığın ortaya çıkmasına engel olmaktır. Hastalığı engellenmenin en iyi yolu kişisel hijyen kurallarına uyulması ve sosyal mesafenin korunmasıdır. Tüm uyarılara rağmen ilimizde de bunun öneminin yeterince anlaşılamadığı, günlük yaşam içerisinde bu kurallara dikkat edilmediği gözlemlenmektedir. İlimizde de COVİD-19 Pozitif vakaların görülmesinden dolayı kişisel hijyen kurallarına uyulması ve sosyal mesafenin korunmasının pandemiyi önlemedeki rolünü bir kez daha önemle hatırlatıyoruz! 
 
* Ülkeyi yönetenlerin sağlık çalışanları başta olmak üzere salgın nedeniyle çalışamayacak, salgının özel olarak mağdur ettiği bütün yurttaşları gözeten bir sosyal devlet anlayışını benimsemesinin tarihsel bir zorunluluk olduğunu hatırlatıyoruz. COVID-19 pandemisi ile mücadele, evde kalmak zorunda olan, asgari yaşam ihtiyaçları için maddi olarak desteklenmesi gereken milyonlarca yurttaşımızın bu ihtiyaçlarının karşılanmasını da içermelidir. 
 
* Yetkililerden ivedi talebimiz kişisel koruyucu ekipman eksikliklerinin bir an önce giderilmesidir. Salgın ile en ön safta mücadele eden sağlık emekçilerinin başta N-95 MASKE olmak üzere kişisel koruyucu malzemelerde yaşanılan eksiklikler ASM, İlçe Sağlık Müdürlüğü-TSM ve özel hastaneler dahil tüm sağlık kurumlarda ACİLEN giderilmelidir. 
 
* ASM ve TSM’ler bu süreçte personel ve ekipman boyutuyla güçlendirilmeli, çalışanların görevlendirilmelerinde  keyfi uygulamalardan vazgeçilmeli, iş huzurunu bozan haksız rapor ve izin kullanımlarına son verilmelidir. Performans uygulamaları bu süreçte askıya alınmalı ve ek ödenekten ASM ve TSM çalışanları da faydalanmalıdır.
 
* Başta COVID şüpheli veya pozitif hastalarla temas edenler olmak üzere ildeki tüm sağlık çalışanlarının hızlı bir şekilde taramadan geçirilmesi gerekmektedir.
 
* COVİD-19 Testi pozitif gelen hastaların ve klinik+radyolojik olarak COVID-19 olduğundan şüphelenilen olası vakaların temasta olduğu kişilere ulaşımın sağlanması, bilgilendirme yapılması ve bu kişilerin teste tabi tutulması sağlanmalıdır.
 
* Yaşadığımız salgınla birlikte yerel yönetimlerin halk sağlığı üzerindeki olumlu/olumsuz etkisinin bir kez daha anlaşılması vesilesiyle, bölgedeki kayyum yönetimlerine derhal son verilip seçilmiş belediye başkanları görevlerine iadesi sağlanmalıdır.
 
* Özel sektörde çalışan sağlık emekçilerin koruyucu ekipman temini sağlanmalı, yıllık izinden kullandırma/ücretsiz izin kullandırma gibi uygulamalar biran önce durdurulmalı, sağlık emekçilerinin yaşadığı belirsizlikler biran önce giderilmelidir.
 
* Bu süreçlerde sağlık çalışanlarının görevlendirileceği yerlerde kendi onayları ve mümkünse tecrübesi olduğu alanların göz önünde bulundurularak yapılmalıdır.
 
* Hastalıkla en ön safta mücadele eden sağlıkçılar en büyük risk grubunu oluşturmaktadır. Bu süreçte hastalığın bulaşı riski nedeniyle eve gitmek istemeyenlere otel, yurt ve misafirhanelerde kalabilme olanakları ihtiyaç arttıkça takip edilip sağlanmalıdır.”

Diğer başlıklar

20:51 HDP ilçe binasını kundaklayan zanlı: Cumhurbaşkanını çok seviyorum, eleştirilmesine tahammülüm yok!
20:35 İstanbul ulaşımında yeni Kovid-19 önlemleri
20:29 Abdullah Cömert mezarı başında anıldı
20:23 Koca: Hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 609’a yükseldi
19:54 İstanbul’da bir kadın katledildi
19:47 Kadıköy’de gözaltına alınan gençler serbest bırakıldı
19:31 AKP Sözcüsü Çelik’ten MYK sonrası açıklama
19:12 AKP'li Şırnak Belediyesi'nden ‘sistem’ eleştirisi
18:18 HDP’lilerden esnaf ziyareti
18:15 Nükleer atık tehlikesi 13 yıldır devam ediyor
17:47 Ölüm orucunda olan Timtik’in ailesi: Susmayalım
16:56 Diyarbakır’daki işkence raporu yarın açıklanacak
16:55 29 bin önergeden 16 bini yanıtlandı
16:54 AKP’li başkan haberini yapan gazetecileri tehdit etti
16:51 Gençlerden Barış Çakan protestosu
16:45 Hekimlerin çalışma koşulları daha da ağırlaşıyor
16:29 71 günde 51 kadın katledildi
16:14 Çelik: Kayyımlar beton duvarların belediye başkanı
16:00 Barış Çakan için ‘Zimanê Kurdî’yi seslendirdiler
15:51 Türkiye ile HTŞ'nin ilişkisini gösteren fotoğraflar paylaştı
15:37 BTS'nin sürgünlere karşı yürüyüşü sürüyor
15:18 Kadınlar Şırnak'tan seslendi: Zulme karşı direniş
15:12 Ölüm orucundaki avukatlara uluslararası destek
14:50 Danıştay’ın Karaburun kararı Meclis gündeminde
14:49 AK'ye Kavala çağrısı: Net mesaj verin
14:41 İhbar ettiği kişilere pusu kurup ateş açtı
14:41 Çevrecilerden Biyokütle Santrali onayına tepki
14:01 Sur’da maske zorunluluğu
13:46 Datça’da 5.1 büyüklüğünde deprem
13:46 Beştaş: Çakan olayında şüphelerimizi koruyoruz
13:44 Valilikten 'işkence' açıklaması: Köpek refleks gösterdi
13:35 Urfa'da Çakan tepkisi
13:15 Mersin’de 10 günde 95 vaka
13:07 Habur ve Gürbulak sınır kapıları açılıyor
12:56 Demirtaş'ın mektubuna sansür
12:31 Yurtlarda karantina süreçleri sona erdi
12:18 İzmir'in korona raporu açıklandı
12:12 Nâzım Hikmet’i 'Vatan Haini’ şiiriyle andılar
12:12 Türkiye Fırat Nehri'nin debisini düşürdü
11:59 Diyarbakır vaka artışında 2’nci sırada mı?
11:12 M4 Karayolu’nda yolculuk!
10:46 ABD'de yasaklara meydan okunuyor
10:41 Enflasyon beklentilerin üzerinde artış gösterdi
10:06 'Faili meçhul' diyarı kentte toplu mezar: Kemikler kimlere ait?
09:24 Güzeli Mahallesi’nde pozitif vakalar artıyor
09:14 Oya Baydar, Bahçeli-Çakıcı ziyareti fotoğrafını yazdı
09:12 Bitlis'te 9 köyde sokağa çıkma yasağı
09:11 Diyarbakır’da polislerden köpekli işkence
09:05 Erken yaşta evlendirilen Göktürk: Çocukların hayalleriyle oynamayın
09:05 ÖHD: Lice'de 250 mezar tahrip edildi
09:05 Bankanın vermediği parayı PTT’den alabildi
09:04 Mezarlıklara saldırılar: Hedef toplumsal hafıza
09:04 Ç.B.: Kadınların desteği güç verdi
09:03 Sosyolog Sustam: Türkiye'de ırkçılık suç görülmüyor
09:03 Bekir Kaya’yı tutuklatan iddialar çöktü
09:01 Öğrencilerin sağlığı önemsenmiyor
09:01 Diyadin Belediyesi engel tanımıyor
09:00 Liselilerde sınav stresi: Geleceksizliğe mahkum ediliyoruz
09:00 Zînî Wertê'de son durum
09:00 03 HAZİRAN 2020 GÜNDEMİ
08:15 Diyarbakır'daki işkenceye ilişkin komisyon kuruldu
00:19 Urfa’da bir mahalle ve 4 bina karantinada
02/06/2020
23:33 Kabil'de camiye bombalı saldırı: 2 ölü
22:56 SOHR: Türkiye İdlib’e yeni bir sevkiyat yaptı
21:49 AKP ve CHP arasında polis ve bekçi şiddeti tartışması
21:45 Oluç’tan bekçilere ilişkin yasa teklifi açıklaması
21:17 Ali İsmail Korkmaz saldırıya uğradığı yerde anıldı
21:11 PEC: 127 gazeteci Kovid-19'dan yaşamını yitirdi
20:32 Tuzluçayır'da Gezi anmasına müdahale
20:11 İşkenceye uğrayan M.E.C ile F.A tutuklandı
20:07 Kovid-19 tablosu: 22 ölüm, 786 yeni tanı
20:01 Libya’da ateşkes görüşmeleri yeniden başlayacak
19:43 Erdoğan başkanlığında MGK toplantısı
19:19 HDP’li Öcalan’dan Barış Çakan tepkisi
19:06 Dink Vakfı'nı tehdit eden ikinci kişi tutuklandı
18:31 Meclis’te kayyım tepkisi: Faşizmdir
18:26 Barış Çakan cinayetinin sanıklarından ‘ezan’ çelişkisi
18:22 Polis şiddetini protesto eden Gençlik Örgütleri’ne müdahale
18:07 HDP Gençlik Meclisleri: Irkçı politikalardan vazgeçin
17:54 İşkenceye uğrayan M.E.C ve 2 kişiye tutuklama istemi
17:19 Barış Çakan cinayetinde aile neden ifade değiştirdi?
17:08 Kültür sanat örgütlerinden Kürtçe açıklaması
17:06 CHP’li Yıldırım tahliye edildi
17:05 İzmir Kent Konseyi'nden mülteci raporu
16:53 Dink Vakfı'nı tehdit eden ikinci şüpheli adliyeye çıkarıldı
16:32 Danıştay Karaburun’da RES’in önünü açtı
16:31 Avukatlardan İmralı başvurusu
16:16 DEDEF'ten toprak tahsisine karşı kampanya
16:13 HDP'li belediyeden ücretsiz maske dağıtımı
16:02 DBP: ABD'deki isyan ayrımcılığın birikimidir
16:01 1273 isimden Timtik ve Ünsal’e çağrı
15:55 Barış Çakan açıklamasına polis engeli
15:43 İHD: Raporları dikkate alın, hasta tutukluları bırakın
15:34 İşçiler işe iadelerini istedi
15:30 SES üyelerinden ‘geçici görevlendirme’ tepkisi
15:22 Belediye eşbaşkanları tahliye edilmedi
15:06 Ücretsiz izne çıkarılan sağlık çalışanlarından tepki
14:37 Sağlık Platformu uyardı: Birinci dalga tehlikesi sürüyor
14:34 Sürgün protestosuna müdahale
14:20 Meslek örgütleri: Amaç iktidara bağlı yandaş bürolar kurmak