Sağlık emekçileri: Haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz

img
İZMİR - Sağlık emekçileri, ek ödemelerdeki adaletsizliği protesto ederek, taleplerini sıraladı. 
 
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İzmir Şubesi, İzmir Tabipler Odası ve Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, ek ödemelerdeki adaletsizliğe ilişkin Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimlik binası önünde ortak basın açıklaması yaptı. SES Şube Eşbaşkanı Erkan Batmaz, çöken sağlık sistemine rağmen sağlık emekçilerinin sağlık hizmetini fedakârca yürüttüklerini ancak sağlık sistemi ve çalışma rejimi sağlık emekçilerini sağlığından edildiğini vurguladı. Batmaz, "Sağlığımızdan ve haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz" dedi.
 
Batmaz sağlık emekçilerinin taleplerini şu şekilde sıraladı: 
 
“* Temel ücretin en düşüğü yoksulluk sınırının üstünde olacak şekilde yükseltilmesi ve yapılan/yapılacak olan tüm ek ödemelerin maaşa ve emekliliğe yansıtılması, ek ödemelerdeki haksızlıkların giderilmeli, üç ay tavan yapılacağı duyurulan ek ödemelerin tüm sağlık emekçilerini kapsayacak şekilde ve meslek grupları ve istihdam biçimleri arasında adaletsizliğe neden olmayacak şekilde ödenmesi, ayrıca salgının başladığı tarihten itibaren salgın dönemi boyunca ayrımsız tüm sağlık emekçilerine çift maaş ödemesi yapılması, 
 
* 3 Ağustos 2018 Resmi Gazetede yayınlanarak çıkan torba yasa; sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin taleplerini karşılamayan bir düzenlemedir. Fiili Hizmet Süresi Zammı (yıpranma payı) sağlık ve sosyal hizmet işkolunda çalışan bütün emekçileri ve geçmiş çalışma sürelerini de kapsayacak şekilde ve fiili çalışma süresi şartı kaldırılarak 5 yıla 1 yıl yıpranma payı olacak şekilde yeniden düzenlenmesi, ayrıca salgın döneminden kaynaklı olarak artı 1 yıl yıpranma payı hakkımızın verilmesi,
 
* Sağlık alanında yeni atamaların kadrolu, güvenceli yapılması, 4B, 4C, 4D sözleşmeli, taşeron, ücretli, vekil vb. istihdam modelleri ile çalıştırılan bütün sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin 4A kadrosuna geçirilmesi, KHK ile ihraç edilen ve güvenlik soruşturmaları bahanesiyle ataması yapılmayan sağlık emekçilerinin ivedilikle işe başlatılması,
 
* 657 sayılı kanunun ekli 1 sayılı cetvelde düzenlenen ek gösterge rakamlarının sağlık ve sosyal hizmet iş kolunda çalışan tüm emekçileri kapsayacak, en az 3600 ek gösterge olacak şekilde kademeli olarak yükseltilmesi şeklinde düzenlenmesi ayrıca 1 derece verilmesi,
 
* Kovid-19 enfeksiyonu geçiren sağlık emekçisinin zararının tanzimi için “mesleki risklere bağlı ortaya çıkan hastalık” olarak kabul edilip, iş kazası/meslek hastalığı olduğuna dair düzenlemenin derhal yapılması.”
 
Açıklama alkış ve ıslıklarla son buldu.